Yazılar
Mevlid Kandilinizi Tebrik ederiz

Ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gün, Hicrî takvime göre 12 Rebiulevvel’dir. İslâm âleminde bu kutlu gün, Mevlid Kandili olarak isimlendirilmekte ve çeşitli faaliyet ve ibâdetlerle süslenerek, Rasûl-i Ekrem’i (s.a.v.) anlayabilmek ve anlatabilmek için, bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.
Hz. Peygamber (a.s.) Efendimiz ahireti şereflendirdikten belli bir süre sonra, ümmet arasında fitne artmış, bidatler yaygınlaşmıştı. İşte o zaman alimler bu gidişe dur demek için, Rasûlullah (s.a.v.) yeniden aramıza geliyormuş gibi bir mânevî iklim oluşturmak maksadıyla, böyle bir gün ilân etmişler ve Efendimizin dünyaya teşrif ettiği günün hürmetine, insanların sünnet-i seniyyeye yeniden sağlam bir şekilde sarılmalarını temin etmeye çalışmışlardır. Bu gelenek, o günden bu yana yüzyıllardır İslam âleminde devam etmekte ve insanların uyanışına vesile olunması sağlanmaktadır.
Kur’ân-ı Kerîm’in Sevgili Peygamberimizi bizlere, üsve-i hasene, yani, en güzel olarak takdim ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla, O’nun (s.a.v.) hayat-ı saadetlerini en güzel şekilde öğrenerek, hayatımızın her alalında hâkim kılmak için, bu günü bizler de bir vesile kılmalıyız.
Eş, baba, çocuk, devlet reisi, yeğen, tâcir, komşu, komutan, dede ve sayamayacağımız birçok kimlikte bizlere örnek olan Rasûl-i Ekrem’in hayat-ı saadetlerine bir bütün olarak yaklaşarak, kendi kimlik gelişimimize olumlu katkılar yapabiliriz. Hayat-ı saadetleri boyunca yaşanmış örnek olayları okuyup öğrenmeli, onları içselleştirerek hayatımızda uygulamalıyız.
Bu örnekliklerin; giyim kuşamdan, yatağa yatmaya, alış veriş yapmaktan lavaboya gitmeye kadar her alanda ciddi şekilde incelenmesi, kritik önemi hâizdir. İncelenen örneklerin önce tatbiki, sonrasında ise yakından uzağa aile, komşu, akraba, millet, ümmet, bütün dünya insanlarıyla paylaşılması, müzakere edilmesi, bu güzel etkinin dünya da hâkim kılınmasını temin edecektir.
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) hayat-ı saadetlerini öğrenerek kendi hayatımızda tatbik edebilmeye bir vesile olmak üzere, Mevlid Kandilinizi en içten duygularla tebrik ve tes’id ediyor, bütün İslâm âlemi için birlik ve beraberlik içerisinde nice kandillere ulaşabilmeyi Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.
08.11.2019
TÜRK GENÇLİK VAKFI
MEVLİD KANDİLİNİZİ TEBRİK EDERİZ…